Lịch công tác UBND xã Bưng Riềng

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 43 CỦA UBND XÃ BƯNG RIỀNG TỪ NGÀY 21/10/2019 ĐẾN NGÀY 25/10/2019