Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Huyện Xuyên Mộc

Thường trực HĐND huyện giám sát công tác văn thư lưu trữ trên địa bàn huyện.

04/11/2022 - 11:00

Sáng ngày 3/11, Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện do bà Nguyễn Thị Bình Minh – PCT HĐND  huyện làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát trực tiếp tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện về việc triển khai thực hiện công tác văn thư, lưu trữ tại đơn vị.

Qua giám sát cho thấy, công tác văn thư, lưu trữ tại đơn vị đã thực hiện cơ bản tốt. đơn vị đã triển khai các quy định về công tác văn thư, lưu trữ; sử dụng phần mềm Văn phòng điện tử (iDesk) quản lý văn bản đi, đến và thực hiện ký số điện tử 90% văn bản, còn lại 10% là ký trực tiếp do đặc thù công việc của đơn vị.Việc quản lý văn bản đi, đến được tập trung tại Văn thư của cơ quan, thực hiện song song hai hình thức mở sổ theo dõi, quản lý văn bản đi và thực hiện ứng dụng phần mềm iDesk; quản lý và sử dụng con dấu thực hiện theo đúng quy định; công tác ban hành, bảo quản văn bản mật được đảm bảo. Đơn vị bố trí 01 phòng làm kho lưu trữ riêng và các trang thiết bị bảo quản tài liệu lưu trữ...

Được biết, từ ngày 31/10 – 03/11/2022, Thường trực HĐND huyện đã tiến hành giám sát trực tiếp 'Việc thực hiện công tác văn thư lưu trữ' tại các đơn vị, địa phương như: Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện, UBND xã Hòa Bình, UBND xã Hòa Hiệp. Và giám sát gián tiếp thông qua báo cáo của UBND các xã, thị trấn còn lại trên địa bàn huyện.

                                                                                                          Quế Kim


Đánh giá: