Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Huyện Xuyên Mộc
Bộ máy hành chính

Tổ chức bộ máy hành chính của Uỷ ban nhân dân huyện Xuyên Mộc gồm:

I. HĐND Huyện Xuyên Mộc 

1Chủ tịch HĐND Huyện :  Ông Phạm Thành Chung

                            · Điện thoại: 0939663456

                            · Email: chungpt@xuyenmoc.baria-vungtau.gov.vn

2Phó Chủ tịch HĐND Huyện : Bà Nguyễn Thị Bình Minh

· Điện thoại: 0985022655

· Email: binhntb@xuyenmoc.baria-vungtau.gov.vn          

3Trưởng Ban KT-XH HĐND HuyệnÔng Đinh Văn Trãi

· Điện thoại: 0918927729

· Email: traidv@xuyenmoc.baria-vungtau.gov.vn            

4Trưởng Ban Pháp chế HĐND Huyện:  Ông Nguyễn Tấn Hùng

· Điện thoại: 0913829372

· Email: hungnt@huxuyenmoc.baria-vungtau.gov.vn

5Phó Ban KT-XH HĐND Huyện:  Ông Phan Văn Đức

· Điện thoại: 0918384512

· Email: ducpv@xuyenmoc.baria-vungtau.gov.vn             

6Phó Ban Pháp chế HĐND HuyệnBà Bùi Thị Quỳnh Phương

· Điện thoại: 0912193344

· Email: phuongbtq@xuyenmoc.baria-vungtau.gov.vn

II. Lãnh đạo UBND huyện gồm: 01 Chủ tịch và 03 phó Chủ tịch

1Chủ tịch UBND Huyện: Bà Lê Thị Trang Đài

                            · Điện thoại: 0326560791

                            · Email: dailtt@xuyenmoc.baria-vungtau.gov.vn

2. Phó Chủ tịch UBND Huyện:  - Ông Trần Văn Dững

                              - Điện thoại: 02543874093
                              - Email: dungtv@xuyenmoc.baria-vungtau.gov.vn

3. Phó Chủ tịch UBND Huyện: Ông Nguyễn Hữu Lộc

· Điện thoại: 0987107678

· Email: locnh@xuyenmoc.baria-vungtau.gov.vn  

4. Phó Chủ tịch UBND Huyện: Ông Nguyễn Văn Tiến

· Điện thoại: 0986007707

· Email: tiennv@xuyenmoc.baria-vungtau.gov.vn

III. Các phòng ban trực thuộc của huyện theo Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 05 năm 2014 gồm: 13 phòng ban:

1. Văn phòng HĐND & UBND Huyện

2. Phòng Nội vụ

3. Phòng Tư pháp

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch

5. Phòng Tài nguyên và Môi trường

6. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

7. Phòng Văn hóa và Thông tin

8. Phòng Giáo dục và Đào tạo

9. Phòng Y tế

10. Thanh tra huyện

11. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

12. Phòng Kinh tế và Hạ tầng

13. Phòng Dân tộc

IV. Các cơ quan sự nghiệp thuộc của huyện:

1. Trung tâm Văn hóa

2. Trung tâm phát triển quỹ đất

3. Ban quản lý các khu du lịch

4. Ban quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng

5. Ban quản lý chợ và Bến xe khách Xuyên Mộc

V. Các xã-thị trấn:

1. UBND thị trấn Phước Bửu

2. UBND xã Bình Châu

3. UBND xã Bưng Riềng

4. UBND xã Bông Trang

5. UBND xã Xuyên Mộc

6. UBND xã Hòa Hội

7. UBND xã Hòa Hiệp

8. UBND xã Phước Thuận

9. UBND xã Phước Tân

10. UBND xã Hòa Bình

11. UBND xã Hòa Hưng

12. UBND xã Bàu Lâm

13. UBND xã Tân Lâm.