Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Huyện Xuyên Mộc
Một Số Phần Mềm

1. Tải tài liệu Văn phòng Điện tử mới: Tài liệu dành cho Văn thư; Tài liệu dành cho lãnh đạo; Tài liệu dành cho Chuyên viên.

2. Tải phần mềm Điều khiển từ xa UltraViewer: UltraViewer_6010 Hoặc  TeamViewer10  Hoặc UlatraViewe Portal 

3. Tải mẫu đơn cấp đổi Giấy phép lái xe (Bằng lái xe): Mẫu đơn

4. Tải phần mềm diệt Virus: BkavAntiMacroVirus

5. Tải phần mềm Diệt Virus BKAV SetupOnline: BkavE12SetupOnline.exe

6. Tải mẫu báo cáo Hệ thống thông tin phục vụ công tác giám sát và đánh giá đầu tư các dự án đầu tư công:  Tải mẫu về máy

7. Một số Văn bản có liên quan về 'Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm':  Tải Văn bản về máy

8. Biểu mẫu thủ tục đầu tư 2015: Tải biểu mẫu về máy

9. Tải phần mềm Điều khiển từ xa AnyDesk : Tải file về máy

10. Phần mềm Foxit Reader : Tải file về máy

11. Tài liệu hướng dẫn sử dụng thư điện tử công vụ : Tải file về máy

12. Danh Sách địa chỉ mail công vụ đã cấp: Tải file về máy

13. Giám sát và đánh giá đầu tư nước ngoài: Tải văn bản về máy

14. Tài liệu hướng dẫn Quy trình xử lý văn bản trên eOffice đối với cấp Phòng: Tải tài liệu

15. Tài liệu hướng dẫn Quy trình xử lý văn bản trên eOffice đối với cấp Xã: Tải tài liệu

16. Tài liệu Chấm điểm CCHC: Tải tài liệu

17. Bộ TTHC lĩnh vực Đất đai 1195, 1196, 1197-UBND ngày 08/05/2017: Tải tài liệu

18. Phần mềm driver USB Token Chữ ký số - Chứng thư số cho windown 32bit: Tải phần mềm

19. Phần mềm driver USB Token Chữ ký số - Chứng thư số cho windown 64bit: Tải phần mềm

20. Tài liệu hướng dẫn cài đặt và cấu hình CKS-CTS: Tải tài liệu

21. Tải phần mềm nén file Winrar 5.7.0: Winrar 5.7.0 (32bit) Winrar 5.7.0 (64bit) 

22. Tải phần mềm Kiểm tra thông tin USB ChipGenius 4.19.0319

23. Tải phần mềm xem thông tin cấu hình máy tính: CPUZ (32bit)CPUZ (64bit)