Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Huyện Xuyên Mộc
Thông Tin Đường Dây Nóng

THÔNG TIN ĐƯỜNG DÂY NÓNG

1. Đường dây nóng của lãnh đạo Tỉnh tiếp nhận thông tin của các doanh nghiệp, tổ chức và công dân trên địa bàn Tỉnh:

- Thông tin liên hệ qua tổng đài điện thoại: 088.8800.247

- Thông tin liên hệ qua tổng đài điện thoại: 088.8801.247 (đối với các phản ảnh, kiến nghị, hiến kế của doanh nghiệp, tổ chức kinh tế)

- Thông tin qua tổng đài nhắn tin SMS hotline: 088.8800.247; 088.8801.247

- Thông tin qua hộp thư điện tử (email): duongdaynong@baria-vungtau.gov.vn

2. Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức cá nhân về quy định hành chính của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu:

- Phòng kiểm soát thủ tục hành chính (Văn phòng UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) số 1, đường Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa,  tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

- Số điện thoại:  02543.727.969     Fax:  02543.852.324

- Email: pkstthcbrvt@gmail.com hoặc kstthc@vpub.baria-vungtau.gov.vn

3. Số điện thoại đường dây nóng phục vụ CCHC của huyện Xuyên Mộc:

- Văn Phòng Huyện Xuyên Mộc

- Địa chỉ: 151 Quốc Lộ 55, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

- Điện thoại: 02543.771.667      Fax:  02543.874.165

- Thư điện tử (email): vanphong@xuyenmoc.baria-vungtau.gov.vn

- Phòng Nội Vụ huyện Xuyên Mộc:                       02543.874.309

- Lãnh đạo UBND huyện Xuyên Mộc:                    0983.269.999

- Lãnh đạo Văn phòng huyện Xuyên Mộc:             0909.883.666      

- Lãnh đạo Phòng Nội vụ:                                    0983.165.139

4. Số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận kiến nghị, phản ánh các vi phạm pháp luật về Tài nguyên và Môi trường:

- Địa chỉ: 151 Quốc Lộ 55, TT Phước Bửu, Xuyên Mộc, Bà Rịa-Vũng Tàu.

- Số điện thoại:  02543.771.870; 0913.327.500; 0972.799.829

5. Địa chỉ tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân đối với các cơ quan Đảng và Nhà nước tại địa phương:

- Địa chỉ: 149 Quốc Lộ 55, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

- Số điện thoại: 02543779778; 02543772813; 0913182003; 0945.877.899

- Thư điện tử (email): BanTCD@xuyenmoc.baria-vungtau.gov.vn

6. Số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị giải quyết các vấn đề liên quan đến đất đai, quy hoạch xây dựng và trật tự xây dựng:

- Về đất đai: Thông tin liên hệ qua ông Nguyễn Văn Linh - Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường - Số điện thoại: 0972.799.829

- Về quy hoạch xây dựng và trật tự xây dựng: Thông tin liên hệ qua bà Nguyễn Thị Hoa - Phó Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng - Số điện thoại: 0916.607.332